Eastern taekwondo thailand

สถานที่แข่งขัน ห้องคอนแวนชั่นฮอลล์ โรบินสันศรีราชา จ.ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 14/11/2020 ~ 14/11/2020

ชื่อผู้จัด : สโมสร SRC ปิดระบบรับสมัคร 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 091-7363579 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Assumption Sriracha


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 นาย สิรภพ หมีทอง 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
รวม 600
ยอดรวม 600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 12/11/2020 124.122.30.244 นาย สิรภพ หมีทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง