การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ทินพันธุ์ นุศรี 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ช. กนกกร เนียมสิน 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 36-39 Kg. 500
3 ด.ญ. อัญชลีพร เยี่ยมยงวรรณ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
4 ด.ญ. วาสิตา พุฒศรี 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
5 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ คุ้มสะอาด 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
6 ด.ญ. จิดาพร ผันผวน 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
7 ด.ญ. นิชฌาน ทองคล้ำ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
8 ด.ญ. ปุณยวีร์ สุขสมบัติ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 500
9 ด.ญ. ปราณปรียา ดุลดวง 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
10 ด.ญ. ไปรยา เจริญวัฒนาถาวริ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
11 ด.ญ. กัญญาวัชร รื่นอารมณ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
12 ด.ญ. ปุญญิศา รุ่งเรือง 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 500
รวม 6,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วงศธรณ์ มั่นการ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. เกษมสันต์ สีเหลือง 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
3 ด.ช. อริยพล ณ สงขลา 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
4 ด.ช. ภวัฐ ปราณประดิษฐ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 33-36 Kg. 500
5 ด.ช. พีรพัฒน์ เกิดเวทา 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
6 ด.ญ. ปุณสิตา รื่นสม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
7 ด.ญ. ชลลดา สมน้ำคำ 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 500
8 ด.ญ. ณัฐพร บุญเกิด 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-42 Kg. 500
9 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ ทองสุข 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 46-50 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 10,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 159.192.136.139 ด.ช. วงศธรณ์ มั่นการ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 29/10/2020 159.192.136.139 ด.ช. เกษมสันต์ สีเหลือง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 29/10/2020 159.192.136.139 ด.ช. อริยพล ณ สงขลา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 29/10/2020 159.192.136.139 ด.ช. อริยพล ณ สงขลา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
5 29/10/2020 159.192.136.139 ด.ญ. ชลลดา สมน้ำคำ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง