การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ZIAN TKD BANGPHAE


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
2 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำแดง ชาย 500
3 ด.ช.วรเมธ บุญสุข พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
4 ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
5 ด.ช.พรพนม อสุนีวงศ์ ณ อยุธยา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 500
6 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
7 ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 500
8 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี แดง หญิง 500
9 ด.ช.เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทย พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ฟ้า ชาย 500
10 ด.ญ. ชญานิศ กือเย็น พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 500
11 ด.ช.ภัทรกฤต พานิชเจริญ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ฟ้า ชาย 500
12 ด.ช.ตฤณภัทร พานิชเจริญ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 500
13 ด.ญ. สุธินันท์ สมเด็จ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
14 ด.ช.พรพนม อสุนีวงศ์ ณ อยุธยา
ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง
พุมเซ่คู่ผสม 11-12 ปี ดำแดง ชาย 600
15 ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม
ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์
พุมเซ่คู่ผสม 15-17 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 600
16 ด.ช.วรเมธ บุญสุข
ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง
พุมเซ่คู่ผสม 13-14 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 600
17 ด.ญ. สุธินันท์ สมเด็จ
ด.ญ. ชญานิศ กือเย็น
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 600
18 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง
ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม
ด.ช.วรเมธ บุญสุข
พุมเซ่ทีม 3 คน 13-14 ปี ดำแดง ชาย 900
19 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง
ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์
ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรี
พุมเซ่ทีม 3 คน 11-12 ปี ดำแดง หญิง 900
20 ด.ช.เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทย
ด.ช.ตฤณภัทร พานิชเจริญ
ด.ช.ภัทรกฤต พานิชเจริญ
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี ฟ้า ชาย 900
รวม 11,600
ยอดรวม 11,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง