การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม THE WINNING TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. สิริรัชชวิชญ์ จุ่นเงิน 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
2 ด.ญ. จิรัชญา มาตยาคุณ 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
3 ด.ช. จิรเมธ มาตยาคุณ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
4 ด.ช. นราภัทร มุทุกันต์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ช. นนทภัทร มุทุกันต์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. นราธิป ตะวันเรืองรอง 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
7 ด.ญ. อมรรัตน์ ภักดี 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
8 ด.ญ. ณัฐนันท์ จตุรงค์อิทธิ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
9 ด.ช. พันธ์ุธัช เกษโกศล 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
10 ด.ช. ธีร์รวริทธิ์ จุ่นเงิน 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
11 ด.ญ. พิชชาภา ธีราพัฒนานนท์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 5,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กรวิชญ์ ทับพันธ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. วันชนะ รจน์รังษี 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-36 Kg. 500
3 ด.ช. พชร ธีราพัฒนานนท์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
4 ด.ช. วรโชติ กลมกล่อม 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
5 ด.ช. กวีวัฒน์ เนื่องนาคา 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
6 ด.ช. ปริญวัช จิตจาตุรันต์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 3,000
ยอดรวม 8,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 171.98.79.149 ด.ญ. พิชชาภา ธีราพัฒนานนท์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง