การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม SADUDEE

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ชนมน วรรณเพชร 22-06-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
2 ด.ช. สรวิชญ์ นาควิเชียร 19-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อดิศร มหาสิงห์ 29-11-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
2 นาย วุฒินันท์ พรรณราย 11-03-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
3 นาย ณัฐดนัย มหาสิงห์ 10-10-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 68-73 Kg. 600
4 ด.ช. ณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ 25-06-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 500
5 ด.ญ. ศุภิสรา นาควิเชียร 17-12-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -23 Kg. 500
รวม 2,800
ยอดรวม 3,800

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 184.22.173.90 นาย วุฒินันท์ พรรณราย รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
2 29/10/2020 184.22.173.90 นาย ณัฐดนัย มหาสิงห์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง