การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม NRM ลพบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภคิน ลุนมาต 05-09-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐชนน อินทองมา 18-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ช. อธิพัชร์ คนมั่น 05-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
4 ด.ญ. ณัฐวดี นิยมวงศ์ 05-09-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
5 ด.ช. ศรัณย์ นุชพงษ์ 23-12-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 2,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ชุติพนธ์ สุขตะ 29-11-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. จิตติวุฒิ ผิวแย้ม 05-08-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 39-43 Kg. 500
3 ด.ช. ธัญาณพ กันสุข 19-03-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 47-51 Kg. 500
4 ด.ช. ฐานพัฒน์ สุขพิสิทธ์ 05-10-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
5 ด.ช. ภีมเดชา ไวยบท 23-03-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. ภาสกร ยิ่งสุข 10-05-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 500
7 ด.ญ. พลอยญาวี รุณทอง 11-05-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
8 ด.ช. บูรพา กลิ่นสอาด 23-05-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ช. ปัณณธร สิริโสม 08-01-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 37-41 Kg. 500
10 ด.ญ. วรัญญ์รัตน์ โพธิมัน 13-11-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 5,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภาสกร ยิ่งสุข พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
2 ชุติพนธ์ สุขตะ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี น้ำตาล ชาย 500
3 บูรพา กลิ่นสอาด พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล ชาย 500
4 จิตติวุฒิ ผิวแย้ม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า ชาย 500
5 ปัณณธร สิริโสม พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 500
6 ภูดิศ แก้วสาคร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 500
7 นฤดี แก้วสาคร พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า หญิง 500
รวม 3,500
ยอดรวม 11,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 124.122.233.174 ด.ช. เอแฟ แบร์ค ขญา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
2 29/10/2020 124.122.233.174 ด.ช. นันทพัทธ์ คงมี รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 124.122.233.174 เอแฟ แบร์ค ขญา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง