การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม S.P.K.กาญจนบุรี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ ชาติไธสง 14-10-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ช. วริน พลกุล 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 42-46 Kg. 500
3 ด.ช. ปภากร ฉิมฉลอง 03-12-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 46-50 Kg. 500
4 ด.ช. พชรพงศ์ ศักดิ์เรืองงาม 16-01-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
5 ด.ช. ศุภณัฐ พอกเพิ่มดี 28-02-2551 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
6 นาย พรหมชนะ เงินบาท 31-07-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
7 นาย ติณณ์ ออมสิน 17-05-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
8 น.ส. ณัฐวดี เปรมทอง 23-10-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
9 ด.ช. บรรพสิทธ์ วิรุณานนท์ 24-06-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 4,800
ยอดรวม 4,800

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/10/2020 61.7.171.222 ด.ช. วริน พลกุล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 28/10/2020 61.7.171.222 ด.ช. ปภากร ฉิมฉลอง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
3 28/10/2020 116.58.239.17 นาย ธนินท์ ตั้งกอบลาภ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
4 24/10/2020 110.77.170.48 นาย ติณณ์ ออมสิน รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
5 26/10/2020 1.47.200.52 นาย ธนินท์ ตั้งกอบลาภ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง