การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม AUSAHA TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วรีพรรณ อ่อนประทุม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
2 ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
3 ด.ญ. ติณณา อุสาหะ 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
4 ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
6 ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
7 ด.ญ. พรชนก กล่ำกล่อมจิตต์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
8 ด.ญ. ออมทรัพย์ ดารักษ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34+ Kg. 500
9 ด.ช. ชานนท์ แก้วฉ่ำ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 4,500
ยอดรวม 4,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ญ. วรีพรรณ อ่อนประทุม รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ญ. พฤกษา อุทัยธรรม รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ภัทรกร กล่ำกล่อมจิตต์ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
6 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
7 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
8 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
9 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ทอดยอด อุสาหะ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
10 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ญ. พรชนก กล่ำกล่อมจิตต์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
11 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ญ. สุชาวดี เพชรแท้ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
12 27/10/2020 171.5.240.200 ด.ญ. ออมทรัพย์ ดารักษ์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
13 28/10/2020 171.5.240.200 ด.ช. ชานนท์ แก้วฉ่ำ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง