การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Huahin TKD


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฟาริด ตะกรุดนาค 28-05-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. ร่มธรรม ภุมรินทร์ 07-03-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
3 ด.ช. วรวิช กนกรัตน์นุกูล 22-02-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
4 ด.ช. กฤษกร ทองไทย 23-11-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46-50 Kg. 600
5 ด.ญ. ธัญชนก แนวเถื่อน 28-01-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 600
6 ด.ญ. เปี่ยมสุข สาธุภาพ 22-05-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 600
7 ด.ญ. รพินภา บุญคล้อย 02-06-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 600
8 ด.ญ. รินธิดา บุญคล้อย 02-06-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 39-42 Kg. 600
9 ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม 09-01-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 600
10 ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา 01-03-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
11 ด.ช. วรกิตติ์ กนกรัตน์นุกูล 12-01-2557 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
12 ด.ญ. พิชญธิดา แซ่หลาย 23-12-2555 7-8 ปี Class A / Open หญิง 34+ Kg. 500
13 ด.ช. ธนโชติ สงครามภักดี 24-06-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
14 ด.ช. ธนวรรธน์ ทองไทย 04-05-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
15 ด.ช. รณกร วงษ์มา 22-07-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
16 ด.ญ. กรชนก สาธุภาพ 08-08-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 23-25 Kg. 500
17 ด.ช. ธนวัฒน์ เดริคเดล ลีเวอร์ 07-02-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 9,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เตียมาริษา ฮูรู พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 500
2 วรกิตติ์ กนกรัตน์นุกูล พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว ชาย 500
3 SARA DARAVADEE TAYLOR พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว หญิง 500
4 ISAK ALAN SOLVANG พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง ชาย 500
5 รินธิดา บุญคล้อย พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
รวม 2,500
ยอดรวม 12,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 24/10/2020 27.55.87.97 ด.ช. ฟาริด ดะกรุดนาค รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 29/10/2020 115.87.5.118 ด.ช. ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 24/10/2020 27.55.87.97 ด.ช. ฟาริด ตะกรุดนาค รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 24/10/2020 27.55.87.97 ด.ญ. ธนัชชา โอบอ้อม รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 24/10/2020 27.55.87.97 ด.ญ. ธัญชนก วงษ์มา รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 27/10/2020 115.87.1.39 ด.ช. วรกิตติ์ กนกรัตน์นุกูล รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง