การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKDวันทามารีอา ราชบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ภรณ์ไพลิน บุญเพ็ญ 08-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 33-36 Kg. 500
2 ด.ญ. มทิรา เฉลิมสาครเกียรติ 22-04-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
3 ด.ญ. ชนิดา นิยมทอง 04-09-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-42 Kg. 500
4 ด.ญ. จิณัฐตา ปี่ทอง 24-10-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
5 ด.ญ. อริษา ตั้งบำรุงพงษ์ 10-10-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 46-50 Kg. 500
6 ด.ญ. เกวลี แสงแก้ว 17-12-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 3,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ณัฎฐาณัณฑ์ ดำขำ 01-05-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 63+ Kg. 600
2 ด.ญ. สริตา ศิวะยุทธกิจ 26-07-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 500
รวม 1,100
ยอดรวม 4,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง