การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนอนุบาลด่านช้างยิม

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. รัชชานนท์ มะกาว 06-05-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. นิธิกร คุ้มดี 24-03-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 33-36 Kg. 500
3 ด.ช. ธนวัฒน์ จันทธิมา 02-02-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
4 ด.ญ. เจนลดา ทัศเกษร 28-12-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
5 ด.ญ. อโรชา นิลน้ำคำ 20-04-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
6 ด.ญ. ณัฐพร วงษ์สุวรรณ 16-09-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
7 ด.ญ. สุณิสา เสียงอ่อน 12-07-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
8 ด.ญ. ปรายฟ้า อยู่มัย 29-07-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 16-18 Kg. 500
9 ด.ช. ธีรเทพ อยู่มัย 29-11-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
10 ด.ญ. กัญญาณัฐ กันเกตุ 05-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 500
รวม 5,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นนท์กานต์ กาฬภักดี 07-08-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. รพีพัฒน์ ทัศเกษร 20-11-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
3 ด.ญ. มนัสนันท์ อุยนันทพิทักษ์ 16-06-2551 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 55-59 Kg. 500
4 ด.ช. ณภัทรภูมิ คงกล้า 24-08-2540 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63+ Kg. 500
5 ด.ญ. พาณีณัชญ์ อักษร 24-08-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 43-47 Kg. 500
6 ด.ญ. อภิชญา มะกาว 17-01-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 47-51 Kg. 500
7 ด.ญ. กานต์ธิดา แตงทอง 16-06-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 51-55 Kg. 500
8 ด.ญ. ทิพรดา หงษ์เอี่ยม 15-04-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 63+ Kg. 500
9 นาย เอนก จิตตสิงห์ 24-08-2546 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 59-63 Kg. 500
10 นาย นิคม นาคหัวเพ็ชร์ 31-10-2546 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 78+ Kg. 500
11 นาย กฤษฎา สายสอาด 25-02-2548 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 68-73 Kg. 500
12 น.ส. นภัสสร เจริญศรี 08-02-2547 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-44 Kg. 500
13 น.ส. กรวรรณ แฝงจันดา 27-10-2546 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 44-46 Kg. 500
รวม 6,500
ยอดรวม 11,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ช. ระพีพัฒน์ ทัศเกษร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ช. รัชชานนท์ มะกาว รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 26/10/2020 183.89.46.151 ด.ช. อภิชญา มะกาว รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
4 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ช. กานต์ธิดา แตงทอง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
5 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ช. รพีพัฒน์ ทัศเกษร รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
6 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ญ. อภิชญา มะกาว รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
7 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ญ. กานต์ธิดา แตงทอง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
8 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ญ. อภิชญา มะกาว รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
9 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ญ. กานต์ธิดา แตงทอง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
10 28/10/2020 183.89.41.60 ด.ญ. กานต์ธิดา แตงทอง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
11 28/10/2020 183.89.41.60 นาย นิคม นาคหัวเพ็ชร์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
12 28/10/2020 183.89.41.60 นาย ต้นกล้า มิตรเอื้อสกุล รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
13 28/10/2020 183.89.41.60 น.ส. กรวรรณ แฝงจันดา รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
14 28/10/2020 183.89.41.60 น.ส. นภัสสร เจริญศรี รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
15 28/10/2020 183.89.41.60 นาย เอนก จิตตสิงห์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
16 28/10/2020 183.89.41.60 น.ส. ทิพรดา หงษ์เอี่ยม รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
17 28/10/2020 183.89.41.60 น.ส. กรวรรณ แฝงจันดา รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
18 29/10/2020 183.89.41.60 น.ส. อภิชญา มะกาว รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
19 29/10/2020 183.89.41.60 น.ส. ทิพรดา หงษ์เอี่ยม รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 68+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง