การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD CENTER @CHUMPHON

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนกฤต อุส่าหพานิช 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 500
2 ด.ช. ศิวกร บุญซ้วน 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ญ. นภัสนันท์ ไกรนฤมล 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กฤศ อำนวยสิทธิโชค 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
2 ด.ญ. ญาดา แสงทอง 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 35-39 Kg. 600
3 ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 39-43 Kg. 600
4 ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
5 นาย ณัฐพร แดงนก 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
6 ด.ช. สิรภัทร ชื่นนิ่ม 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
7 ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
8 ด.ช. กันตภณ พลสิงห์ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
9 ด.ญ. นันท์นภัส ไกรนฤมล 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
10 ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 34-37 Kg. 500
11 ด.ช. คณิศร อุส่าหพานิช 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
12 ด.ช. ไกรวิชญ์ หงส์ทอง 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
13 ด.ช. ราชภูมิ ทับทวี 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
รวม 7,000
ยอดรวม 8,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 26/10/2020 125.24.125.244 ด.ญ. ธีรยาภัทร พรมเทศ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 27/10/2020 125.24.125.244 ด.ช. ธนกฤต อุส่าหพานิช รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 15/10/2020 1.4.217.49 ด.ญ. จอมภัค คล้ายประยูร รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
4 12/10/2020 118.173.156.72 ด.ช. นันทพัทธ์ เพ็งรุ่ง รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 23/10/2020 1.10.170.200 ด.ช. อภิชาติพงศ์ ศรีริวิ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
6 12/10/2020 118.173.156.72 ด.ช. กันตภณ พลสิงห์ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
7 27/10/2020 125.24.125.244 ด.ช. ศิวกร บุญซ้วน รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
8 16/10/2020 1.4.217.49 ด.ญ. นันท์นภัส ไกรนฤมล รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 26/10/2020 125.24.125.244 ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
10 15/10/2020 1.47.168.173 ด.ช. ธีรทัช ทิพย์มโนสิงห์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
11 12/10/2020 118.173.156.72 ด.ช. กันตภณ พลสิงห์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง