การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิรวัฒน์ กำจัด 16-09-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 600
2 ด.ช. สิทธิพร พรรณขาม 16-02-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
3 ด.ญ. กัลยารัตน์ หวั่นอินตา 25-01-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
4 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ตั้งมั่น 27-02-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 43-47 Kg. 500
5 ด.ญ. ธัญวรัตม์ เวลาดี 19-09-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 55-59 Kg. 500
6 ด.ช. กิตติชัย ศรีสมร 30-01-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 43-47 Kg. 500
7 ด.ช. ยศกร นาคพันธ์ 09-06-2551 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 47-51 Kg. 500
8 ด.ช. สิทธิโชค สุขสม 30-09-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63+ Kg. 500
9 ด.ญ. ณัฐพร ฮัยวงษ์ 16-03-2551 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-43 Kg. 500
10 ด.ญ. พัชรินทร์ เขียนโคกกรวด 09-03-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 43-47 Kg. 500
11 ด.ญ. ปัญญาพร สินจันทร์ 12-12-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 51-55 Kg. 500
12 ด.ญ. อรัญญา วงศ์พระจันทร์ 07-02-2551 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 55-59 Kg. 500
13 น.ส. สิริวรรณ ศรีหาญ 25-08-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 68+ Kg. 600
รวม 6,900
ยอดรวม 6,900

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 24/10/2020 1.179.136.102 ด.ช. สิทธิพร พรรณขาม รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
2 24/10/2020 1.179.136.102 ด.ญ. ปานวัฒน์ อายุโย รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
3 29/10/2020 223.24.165.13 ด.ญ. ปัญญาพร สินจันทร์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
4 24/10/2020 1.179.136.102 ด.ญ. ็๋กัลยารัตน์ หวั่นอินตา รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 29/10/2020 124.120.20.247 ด.ช. ปานวัฒน์ อายุโย รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
6 27/10/2020 124.120.14.193 ด.ญ. ทักษพร พุฒซ้อน รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
7 29/10/2020 223.24.165.13 น.ส. สิริวรรณ ศรีหาญ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง