การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม KORAT TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กรณ์ เรืองศรี 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. พันเลิศ ปรุงเรือน 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. ณัฐธพล พานิชยิ่ง 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
3 ด.ช. พิสิษฐ์ธัญ ศุภรณ์พานิช 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
4 ด.ช. กิตติธัช เรืองศรี 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 600
5 ด.ช. ภานุวัฒน์ ดาวดี 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
6 น.ส. ณัฐชา คงพันธุ์พฤกษา 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open หญิง 44-46 Kg. 600
7 ด.ช. ปกรณ์ ปรุงเรือน 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
8 ด.ญ. มณิภา ศุภรณ์พานิช 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
9 ด.ญ. รดา เดชศรีมงคลกุล 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 500
10 ด.ช. ไตรรัตน์ ธนิตปิติวัฒน์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
รวม 5,600
ยอดรวม 6,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง