การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. LNIESTA ไม่มีสกุล 23-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ช. ANANDA ไม่มีสกุล 23-08-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 500
3 ด.ช. RONALDO - 02-02-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -23 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง 14-06-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
2 ด.ช. พัสกร ธรฤทธิ์ 04-06-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
3 ด.ช. เกียรติกมล เบญจะขันธ์ 17-09-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
4 ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร 17-03-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
5 ด.ช. ธนภูมิ เเก้วเนตร 07-01-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 2,700
ยอดรวม 4,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/10/2020 171.5.244.111 ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีวงษ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
2 28/10/2020 171.5.244.111 ด.ช. ธนภูมิ เเก้วเนตร รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง