การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม The Arena เทดวันโดสุพรรณบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. รุ่งไพลิน จันทร์มณี 22-11-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
2 ด.ช. พงศกร พานวาวแวว 22-02-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
3 ด.ช. ชยุต เพชรจารุภัค 12-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
4 ด.ญ. ตุลยดา ศรีมาท 22-09-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -18 Kg. 500
5 ด.ญ. ปทิตตา เขาแก้ว 22-12-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
6 ด.ญ. พรปวีณ์ ศรีมาท 19-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
7 ด.ช. นิธิกร เขาแก้ว 09-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 500
รวม 3,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วณิชชา ชะเอม 16-01-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 36-39 Kg. 500
2 ด.ญ. รมิดา พุ่มพวง 16-05-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
3 นาย กิตติภพ มังคุด 14-10-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 78+ Kg. 600
4 น.ส. มนัสพร โพธิ์ศรี 10-08-2548 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 49-52 Kg. 500
รวม 2,200
ยอดรวม 5,700

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง