การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ธีรพฤกษ์


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. ธนวินท์ โครตธา 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
3 ด.ช. รัตนธร อันจิต 11-04-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 39-42 Kg. 600
4 ด.ญ. จีรญาดา สามีภักดิ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง -30 Kg. 600
5 ด.ญ. มาลิสา เอี่ยมท่าไม้ 06-05-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 33-36 Kg. 600
6 ด.ญ. นภัสกร ศรีติมงคล 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 42-46 Kg. 600
7 ด.ญ. อติพร สินสังข์ 09-06-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 35-39 Kg. 600
8 นาย อิทธิพร สินสังข์ 06-03-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
9 นาย เกริกไกรวัล แสงคล้าย 17-12-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
10 นาย พชร เอกมณีนิล 21-03-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
11 นาย นนทกร อินทรวงศ์ 08-08-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
12 นาย รนกร พาจรทิศ 01-03-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
13 นาย ยุทธนา โมอ่อน 04-05-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
14 นาย เมธาสิทธิ์ ธรรมเที่ยง 20-08-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
15 นาย อัครภูมิ เม่นแสง 08-05-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
16 น.ส. ปาริชา ยังหัตถี 29-04-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 42-44 Kg. 600
17 น.ส. จิราภา เกิดดำรงศิลป์ 24-02-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 600
18 น.ส. จินตนา ชัยยิ่ง 16-05-2547 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 49-52 Kg. 500
19 ด.ช. วรวุฒิ แสงกระจ่าง 12-03-2556 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 500
20 ด.ช. ธนภัทร โครตธา 02-12-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 500
21 ด.ช. ธนภัทร ไชยขันธุ์ 12-12-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 18-21 Kg. 500
22 ด.ช. ธิติวัฒน์ ฆญาณฤทธิ์ 30-04-2556 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
23 ด.ช. ศิริกร ปั้นศิริ 04-07-2556 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
24 ด.ช. สถาพร รื่นรมย์ 02-03-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 27-30 Kg. 500
25 ด.ช. กันตธี เกตุพันธ์ 09-08-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
26 ด.ช. กษม อินทรวงศ์ 14-01-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย -23 Kg. 500
27 ด.ช. ธีร์ เกตุพันธ์ 03-11-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 41+ Kg. 500
28 ด.ญ. ชนัญชิดา หวังสุขกลาง 29-04-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 23-25 Kg. 500
รวม 15,700
ยอดรวม 15,700

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 26/10/2020 171.97.102.130 ด.ช. รัตนธร อันจิต รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 26/10/2020 171.97.102.130 ด.ช. ธนวินท์ โคตรธา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 26/10/2020 171.97.102.130 นาย พชร เอกมณีนิล รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง