การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม VK BackEnd.

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง 01-01-2563 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 500
2 ด.ญ. จิราพัชร เชิงฉลาด 07-04-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
3 ด.ช. สุริยา แช่มเล็ก 18-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
4 ด.ช. บรรณวิทย์ ผ่อนใส 29-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 500
5 ด.ญ. ศศิประภา อ่อนน้อย 13-05-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
6 ด.ญ. ธนพร ยิ้มประสิทธิ์ 12-10-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
7 ด.ญ. ปลายฝน ทองโสภา 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
8 ด.ญ. กชนันท์ เซี่ยงหวอง 11-09-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 4,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. มาฆพร ฮะเหยี่ยว 21-02-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
รวม 500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธารารัตน์ นุชยิ้มย่อง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว หญิง 500
รวม 500
ยอดรวม 5,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/10/2020 171.5.216.202 ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 27/10/2020 171.5.216.202 ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 27/10/2020 171.5.216.202 ด.ช. ธนกรณ์ เซี่ยงจ้ง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
4 27/10/2020 171.5.216.202 ด.ช. ปลายฝน ทองโสภา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
5 29/10/2020 171.5.221.2 ด.ญ. ปลายฝน ทองโสภา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง