การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม JARAKIT TAEKWONDO

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิรายุทธ ทองสามสี 27-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 36-39 Kg. 500
2 ด.ช. พงษภัค มโนพัฒน์ 18-04-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 42-46 Kg. 500
3 ด.ญ. เอมม่า รูโซ 25-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
4 ด.ช. ศิริพงษ์ คำน้อย 27-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 500
5 ด.ญ. ชลธิชา อาจพันธ์ 18-09-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-34 Kg. 500
รวม 2,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. เกณิกา ติดยงค์ 13-04-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 43-47 Kg. 500
2 ด.ช. ธงชัย แซ่เฉี่ย 26-07-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63+ Kg. 500
3 ด.ญ. รินรดา คุณศักดิ์ 03-10-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 55-59 Kg. 500
4 ด.ช. สรวิชญ์ ดำรงค์ 03-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
5 ด.ญ. กุลจิรา หนูเจียม 18-08-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -23 Kg. 500
6 ด.ญ. ลินลี่ ชุติกาญจน์ มอร์แกน 28-09-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 3,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ.เกณิกา ติดยงค์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว หญิง 500
2 ด.ญ.อัฐมนต์ อาจพันธ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
3 ด.ญ.กุลจิรา หนูเจียม พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
4 ด.ญ.ลินลี่ ชุติกาญจน์ มอร์แกน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
5 ด.ช.ธีรภัทร บัฟ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง ชาย 500
6 ด.ญ.เอมม่า รูโซ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 500
รวม 3,000
ยอดรวม 8,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง