การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PCHR TEAM

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. กรกรฎ ดาราพาณิชย์ 16-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
2 ด.ญ. วรินทร์พร พัชรสุนทรภักดี 02-11-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
3 ด.ญ. ศุภนภาศิริ พัชรสุนทรภักดี 22-10-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ 07-09-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 50+ Kg. 600
2 ด.ช. สิทธิกร พงษ์ประสิทธิ์ 11-06-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 50+ Kg. 500
3 ด.ญ. วรางค์ศิกานต์ ตั้งสุทธิวงษ์ 21-12-2556 5-6 ปี Class B / มือใหม่ หญิง -16 Kg. 500
4 ด.ช. จิรวุฒิ ตั้งสุทธิวงษ์ 10-01-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ช. กัณตภณ ทัดแก้ว 02-08-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. กัตพงศ์ ทัดแก้ว 02-08-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
7 ด.ช. รชานนท์ นิลยิ่งดี 13-05-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 3,600

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 อาทินนท์ กังเจริญ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
2 ปัณณธร แดงน้อย พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ฟ้า ชาย 500
3 วังธัธ อชิรภัทรสกุล พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 500
4 ปุณยนุช อยู่บุรี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
5 ปฏิญญา อยู่บุรี พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ดำแดง ชาย 500
6 ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 500
7 ธีร์ติมาร์ ดำรักษ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล ชาย 500
8 ธนันต์ชัย ศรีอริยะกุล พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
9 พีรวัส อร่ามพงศานุวัต พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 500
10 ศุภนภา วรรณเจริญ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เหลือง หญิง 500
11 ปุณิกา อยู่บุรี พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 500
12 ธิดารัตน์ แต้มทอง พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี ขาว หญิง 500
13 ศุภกานต์ สำราญภูมิ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ขาว หญิง 500
14 กันตพัฒน์ สำราญภูมิ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ขาว ชาย 500
15 พิชามญชุ์ กวินชัยสิทธ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
16 เสฏฐวุฒิ เจริญธง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 500
17 ปุณิกา อยู่บุรี
อาทินนท์ กังเจริญ
พุมเซ่คู่ผสม 11-12 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 600
18 ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข
ธีร์ติมา ดำรักษ์
พุมเซ่คู่ผสม 9-10 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 600
19 ปฏิญญา อยู่บุรี
พงศภัค คุณากร
พุมเซ่คู่ผสม 7-8 ปี ดำแดง ชาย 600
20 พิชามญชุ์ กวินชัยสิทธ์
เสฏฐวุฒิ เจริญธง
พุมเซ่คู่ผสม 9-10 ปี เขียว ชาย - หญิง 600
21 ศุภกร ชินวิเวก
อาทินนท์ กังเจริญ
นฤชา บำรุงเชาว์เกษม
พุมเซ่ทีม 3 คน 13-14 ปี ดำแดง ชาย 900
22 วังธัธ อชิรภัทรสกุล
ปัณณธร แดงน้อย
ธนันต์ชัย ศรีอริยะกุล
พุมเซ่ทีม 3 คน 7-8 ปี ฟ้า ชาย 900
รวม 12,200
ยอดรวม 17,300

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/10/2020 14.207.149.68 ด.ญ. มนัสนันท์ ไพเราะ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง