การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม วิถีเพชร

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. กัลยณัฎฐ์ เดชอำนาจธรรม 23-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
2 ด.ช. นรินทร์ฤทธิ์ เดชอำนาจธรรม 07-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. บูรพา จิตตวิสุทธิกุล 02-07-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. กรวีร์ จารีย์ 26-11-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 50+ Kg. 600
3 ด.ช. ธนา แก้ววิโรจน์ 22-10-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 50+ Kg. 500
4 ด.ญ. อรณิชชา จรัสวิริยกรณ์ 29-10-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 500
5 ด.ช. สรวิชญ์ วีระเดช 05-07-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 33-35 Kg. 600
6 ด.ญ. ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง 27-04-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 47-51 Kg. 600
7 ด.ช. รชต ศรีจำปาน้อย 19-05-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 500
8 ด.ญ. พัชรดา ตีโยบลานนท์ 27-08-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 43-47 Kg. 500
9 นาย วีรชน เข็มวรรณ 22-10-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
10 นาย จักรพรรดิ จันทร์เกษม 15-08-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 73-78 Kg. 600
11 นาย ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 78+ Kg. 600
รวม 6,200

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 สรวิชญ์ วีระเดช พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
2 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 500
รวม 1,000
ยอดรวม 8,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง