การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ฟักทองยิม


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. พิชาภพ เทียนทอง 22-01-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 600
2 ด.ญ. ปัณฑารีย์ สมบูรณ์ 19-02-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 46-50 Kg. 500
3 ด.ญ. กชกร โพธ์ทัย 16-07-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 35-39 Kg. 500
4 ด.ญ. ตรีรัตน์ คล้ายเงิน 23-10-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 55-59 Kg. 500
5 ด.ช. กิตติพศ ใจละม่อม 12-12-2551 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 63+ Kg. 500
6 ด.ช. ธนัท แสงสุรีย์ฉาย 22-03-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
7 ด.ช. ธนภัทร บัวงาม 20-11-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
8 ด.ช. ศิวดล เกตุมอญ 22-08-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
9 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ภาวะฤทธิ์ 06-10-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
10 ด.ช. ธีรธรรม สมบูรณ์ 17-05-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
11 ด.ช. ชยพล การค้า 02-08-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34-37 Kg. 500
12 ด.ญ. ธนภัค สากระจาย 18-11-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 500
13 ด.ช. บุญญวัชร ขำพินวงษ์ 24-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 6,600

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 จิตาภัทร บัวงาม
ธัญภัค สากระจาย
พุมเซ่คู่ผสม ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 600
2 ธัญภัค สากระจาย
ณัฐชวกรณ์ รักศักดิ์สกุล
จิตาภัทร บัวงาม
พุมเซ่ทีม 3 คน ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 900
รวม 1,500
ยอดรวม 8,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 26/10/2020 171.5.218.246 ด.ช. กชกร โพธ์ทัย รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง