การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD Nadee


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา 22-10-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 600
2 ด.ญ. โชควิไลวรรณ กิจรวมตระกูล 24-09-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 39-42 Kg. 500
3 ด.ญ. สุพิชชา เอียดแก้ว 23-03-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 50+ Kg. 500
4 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ กิรติขจรกุล 30-07-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 600
5 ด.ช. โชติญาณวัฒน์ สระแผง 18-07-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 600
6 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เหลืองอ่อน 05-01-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
7 ด.ช. กิตติกร ศรีผา 07-05-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 600
8 ด.ช. ณัฐพร จันทร์โตศรี 30-10-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
9 ด.ญ. ดาวกะรัต สายแวว 04-10-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
10 น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2549 15-17 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 600
11 น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 600
12 ด.ช. นิรวิทธิ์ จันจู 04-03-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
13 ด.ญ. กนกกร แซ่เตีย 02-01-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34+ Kg. 500
14 ด.ช. ธนกฤติ ปลังใส 18-11-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
15 ด.ช. วรพงศ์ แก้วเอก 06-07-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
16 ด.ญ. นลินนิภา จันจู 04-03-2557 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
17 ด.ญ. ธัญพิชชา เอียดแก้ว 12-07-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 41+ Kg. 500
18 ด.ช. สุทธิรัตน์ ปลังใส 16-10-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 9,800
ยอดรวม 9,800

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 26/10/2020 184.22.14.50 ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 27/10/2020 184.22.14.50 ด.ญ. กุลธิดา ศรีผา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
3 26/10/2020 184.22.14.50 ด.ญ. โชควิไลวรรณ กิจรวมตระกูล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
4 26/10/2020 184.22.14.50 ด.ญ. ดาวกะรัต สายแวว รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
5 27/10/2020 184.22.14.50 ด.ช. กิตติกร ศรีผา รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
6 27/10/2020 184.22.14.50 น.ส. สุชิตา มีเทียน รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
7 27/10/2020 184.22.14.50 น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
8 27/10/2020 184.22.14.50 น.ส. สุชิตา มีเทียน รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
9 26/10/2020 184.22.14.50 ด.ช. นิรวิทธิ์ จันจู รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
10 23/10/2020 184.22.13.103 ด.ช. วรพงศ์ แก้วเอก รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
11 24/10/2020 184.22.14.50 ด.ช. ธนกฤติ ปลังใส รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
12 26/10/2020 184.22.14.50 ด.ญ. นลินนิภา จันจู รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
13 23/10/2020 184.22.13.103 ด.ญ. สุพิชชา เอียดแก้ว รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
14 23/10/2020 184.22.13.103 ด.ญ. ธัญพิชชา เอียดแก้ว รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง