การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD SALESIAN HUA HIN


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ศุภฤกษ์ เพ็ชรโยธิน 03-01-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
2 ด.ช. ณัฐดนัย แก้วพลับ 23-12-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 600
3 ด.ช. ธนภัทร ป้อมใหญ่ 20-11-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 600
4 ด.ญ. บุญญิสา เผ่าเจริญ 24-11-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 35-39 Kg. 600
5 นาย บัลลังก์ ทับทิมแดง 12-09-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
6 นาย มาร์ติน ฟานเดอะแฮร์ตเท่น 28-09-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
7 น.ส. ฐิติพร มณีเขียว 16-08-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 44-46 Kg. 600
8 น.ส. ชญาดา จำปางาม 10-12-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
9 น.ส. ธนาภรณ์ ผลเล็ก 22-11-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
10 น.ส. รุจิยาภา มาติลด้า ทองกี 07-07-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
11 นาย กิตติพศ นนธิจันทร์ 08-07-2548 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 78+ Kg. 500
12 ด.ช. เตชลพัฒน์ ตั้งบูรพาจิตร์ 10-04-2555 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
13 ด.ช. ธิติวุฒิ ศรีแตงอ่อน 01-06-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -23 Kg. 500
14 ด.ช. นพกร ขันธลักษณา 02-05-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
15 ด.ช. ธีรสิทธิ ล้ำเลิศ 12-01-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
16 ด.ช. จอห์น จอห์นเซ็น 20-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
17 ด.ญ. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล 09-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
18 ด.ญ. ศศิธร กิตติวุฒิไกร 01-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 10,000
ยอดรวม 10,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/10/2020 49.237.21.112 น.ส. รุจิยาภา มาติลด้า ทองกี รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
2 28/10/2020 49.237.21.112 นาย กิตติพศ นนธิจันทร์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 78+ Kg.
3 28/10/2020 1.10.202.196 ด.ช. เมษ์ยาณีณย์ ซื่อสกุล รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
4 28/10/2020 49.237.21.112 ด.ช. สยาม เพลกริม รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง