การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม พรสวรรค์รุ่งเรืองเทควันโด

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. วรกันต์ ชมขวัญ 22-06-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
2 ด.ช. ธนนนท์ คงเหลือ 27-08-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณฐนนท์ มานิช 25-08-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 46-50 Kg. 500
2 ด.ญ. อุมาพร โพธิ์เจริญ 30-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
3 ด.ญ. อังคณาบุญ จันทร์กอง 03-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
4 ด.ช. มั่งมี บุญเกิด 10-05-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 34-37 Kg. 500
รวม 2,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง