การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วิภาวี นุ่นนา 01-01-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 30-33 Kg. 600
2 ด.ช. นิติ สาเรศ 01-01-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
3 ด.ญ. จุฑามาศ หมานเเพทย์ 14-11-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
4 ด.ญ. กวิสรา ล่องอำไพ 01-03-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
5 นาย นนทิยุต บรรจงช่วย 21-06-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย -45 Kg. 600
6 นาย อภิรักษ์ คงแสง 09-09-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
7 นาย เพิ่มทรัพย์ พรรณสุภผล 10-02-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
8 นาย ธนวัฒน์ สีลาชัย 24-02-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 68-73 Kg. 600
9 น.ส. ลัลนีลลิต สุเวช 08-11-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง -42 Kg. 600
10 น.ส. โศภิษฐา ทองพัฒน์ 01-01-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 42-44 Kg. 600
11 น.ส. ณัฐณิชา อักษรแก้ว 01-01-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
12 น.ส. วาเศรษฐี พรหมแก้ว 27-02-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
รวม 7,100
ยอดรวม 7,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/10/2020 223.24.188.140 ด.ช. วิภาวี นุ่นนา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 27/10/2020 223.24.188.140 ด.ญ. วิภาวี นุ่นนา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 25/10/2020 223.24.185.139 ด.ช. วิภาวี นุ่นนา รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 27/10/2020 223.24.188.140 ด.ช. นิติ สาเรศ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
5 29/10/2020 223.24.156.33 น.ส. วาเศรษฐี พรหมแก้ว รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
6 29/10/2020 223.24.156.33 น.ส. โศภิษฐา ทองพัฒน์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง