การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Tiger Thai Nirun Taekwondo


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ดีรญา จงสอน 25-09-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐศรัณย์ สุรธรรมจรรยา 20-10-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
3 ด.ญ. สโรชา เหลืองสะอาด 02-05-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 500
4 ด.ญ. ชยาวีร์ น้อยโสภา 19-04-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
5 ด.ญ. กมลพรรณ คงศักดิ์ 07-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 2,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
2 ด.ญ. ดีรญา จงสอน พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี น้ำตาล หญิง 500
3 ด.ญ. สโรชา เหลืองสะอาด พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า หญิง 500
4 ด.ญ. ชยาวีร์ น้อยโสภา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
5 ด.ช. ณัฐศรัณย์ สุรธรรมจรรยา พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว ชาย 500
6 ด.ญ.กมลพรรณ คงศักดิ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล หญิง 500
7 น.ส.สิริยากร อาลัยเวช พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน น้ำตาล หญิง 500
8 น.ส. รัตนา จิระวัฒนกิจ พุมเซ่เดี่ยว ประชาชน เหลือง หญิง 500
9 ด.ญ. ปิยภัทร คนผิวเกลี้ยง พุมเซ่เดี่ยว freestyle 11-14 ปี ไม่จำกัดสาย หญิง 500
รวม 4,500
ยอดรวม 7,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง