การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. วรรณ์นิกา ไมตรีรัตนะกุล 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. พชร แก้วใหญ่ 01-01-2563 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-36 Kg. 500
2 ด.ญ. ณัฎฐมณฑ์ หมึกสม 01-01-2563 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 33-35 Kg. 500
3 ด.ญ. ธนัทดา ทองนาค 01-01-2563 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 55-59 Kg. 500
4 ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
5 ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
6 ด.ช. สุวิชญา รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
7 ด.ญ. มณิอร ถิ่นชัยใหญ่ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
8 ด.ช. ณท จันสอาด 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ญ. พิชชาภา งามขำ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -23 Kg. 500
10 ด.ญ. ณภัทร จันสอาด 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 5,000
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 182.232.32.14 ด.ญ. ณฐพร แก้วใหญ่ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
2 29/10/2020 182.232.28.158 ด.ช. สุวพิชญ์ ภู่เจริญ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง