การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TIGERTHAI FAMILY

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พิชญเนศร์ กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 15-18 Kg. 500
2 ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
3 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ชมภูพันธ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
4 ด.ญ. พลอยชนก กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
5 ด.ช. ชลนริศย์ กุลธรรุจิโรจน์ 01-01-2563 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -23 Kg. 500
รวม 2,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 600
3 ด.ญ. นวนันท์ เทวฤทธิ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 600
4 ด.ญ. วัลย์วรี ไชยสุทธิ์ 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 39-42 Kg. 600
5 ด.ญ. เมษญา จักษุกัน 01-01-2563 11-12 ปี Class A / Open หญิง 50+ Kg. 600
6 ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2563 13-14 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 600
7 นาย เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 01-01-2563 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 63-68 Kg. 500
8 ด.ช. อณิรุจต์ กาวรรณ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
9 ด.ช. ดานิช เงาะ 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
10 ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open หญิง 21-24 Kg. 500
11 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2563 7-8 ปี Class A / Open หญิง 21-24 Kg. 500
12 ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
13 ด.ช. ภาคิณ แช่มนิ่ม 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 27-30 Kg. 500
14 ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
15 ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 500
16 ด.ญ. ธิติมา ไชยสุทธิ์ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
17 ด.ญ. ญาณีนุช เหลืองละเอียด 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
18 ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 21-24 Kg. 500
19 ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 24-27 Kg. 500
20 ด.ญ. ฐิติชญา เกาะสมบัติ 01-01-2563 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 27-30 Kg. 500
21 ด.ช. รพีพัฒน์ ศรีตะลาลัย 01-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
22 ด.ญ. กัญญาภัค เลิศวัฒนนนท์ 01-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
23 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
24 ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
25 ด.ช. ภีมพัฒน์ ศรีวัฒนสิน 01-01-2563 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
26 ด.ช. ชยณัฐ ปั้นเสือ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -23 Kg. 500
27 ด.ช. ธรรศวริทธิ์ สังข์ยิ้ม 01-01-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
28 ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
29 ด.ช. อัครัช เอกลาภ 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
30 ด.ช. ภูมิศักดิ์ ศรีตะลาลัย 01-01-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
31 ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2563 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
32 ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 01-01-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
33 ด.ญ. กัญญ์ฐญาณ์ เลิศวัฒนนนท์ 01-01-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
รวม 17,100
ยอดรวม 19,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 49.49.251.138 นาย อัษฎกร ลิ้นทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
2 29/10/2020 171.7.26.95 ด.ญ. ปภาดา พลอยเอี่ยม รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
3 29/10/2020 49.49.251.138 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
4 29/10/2020 171.7.26.95 ด.ช. พีระพัฒน์ สาริกา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
5 29/10/2020 49.49.251.138 ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง