การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม เทควันโด โอลิมปิกเชยุกควัน กำแพงแสน


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. นรกมล ลิปิกรลือชา 19-10-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง 36-39 Kg. 600
2 ด.ช. ปพนธนัย จิรานุรักษ์วงศ์ 01-07-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
3 ด.ช. ศิลายุทธ เซี่ยงฉิน 12-12-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-43 Kg. 500
4 ด.ญ. ธิติมา ทองดอนใหม่ 27-04-2550 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 43-47 Kg. 500
5 นาย พีรณัฐ เรืองนิมิตร 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
6 นาย ศุภกร พจน์ชัยกุล 01-09-2548 15-17 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 55-59 Kg. 500
7 ด.ญ. กนิษฐ์พิชชา สระทองเยาว์ 12-04-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
8 ด.ช. กันตพัชญ์ ชาโชติ 22-04-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
9 ด.ญ. รดา อ่อมรัศมี 18-09-2554 9-10 ปี Class A / Open หญิง 25-28 Kg. 500
10 ด.ช. ทินกฤดิ์ สระทองเยาว์ 17-04-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-25 Kg. 500
11 ด.ช. ธนกร ห้วยหงษ์ทอง 15-08-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 23-25 Kg. 500
12 ด.ช. เตชิต วงทองคำ 30-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 6,200
ยอดรวม 6,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 118.172.158.34 นาย พีรณัฐ เรืองนิมิตร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง