การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม WST Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิรพัฒน์ นิยมกูล 28-12-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
2 ด.ช. อภิปณัช ทะสม 23-08-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. พีรพัฒน์ พรพิทักษ์นุกูล 11-11-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 600
2 ด.ช. ธีรเดช เถาแตง 02-12-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
3 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ วัดอ่อน 11-08-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
4 นาย ปิติภัทร เดชนุช 17-12-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
5 ด.ช. ธนกร วัฒนสุวกุล 27-01-2557 5-6 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 18-21 Kg. 500
6 ด.ช. ไหวหล่ำ ชาน 13-09-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
7 ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ 01-12-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
8 ด.ช. เธียรรัตน์ พูนสิริเศรษฐ์ 10-10-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล 27-03-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 37-41 Kg. 500
10 ด.ญ. ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง 10-04-2556 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 500
11 ด.ญ. ศิรภัสสร สง่ารัมย์ 10-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
12 ด.ญ. เพชรน้ำหนึ่ง อึ้งสกุล 01-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
13 ด.ญ. อภิญญา วัดอ่อน 03-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34-37 Kg. 500
รวม 6,700

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ณัฎฐากร นิยมกูล พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 500
2 ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 500
3 ณัฎฐากร นิยมกูล พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
4 ณัฎฐากร นิยมกูล พุมเซ่เดี่ยว freestyle 11-14 ปี ดำแดง ชาย 500
5 กัญญารัตน์ มีศรี พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
6 กัญญารัตน์ มีศรี พุมเซ่เดี่ยว freestyle 11-14 ปี ดำแดง หญิง 500
7 พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 500
8 กัญญารัตน์ มีศรี
ณัฎฐากร นิยมกูล
พุมเซ่คู่ผสม 11-12 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 600
9 ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง
พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ
จิรภัทร วัฒนสุวกุล
พุมเซ่ทีม 3 คน 9-10 ปี เขียว ชาย - หญิง 900
รวม 5,000
ยอดรวม 12,700

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ช. ณัฎฐากร นิยมกูล รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ช. ธนกร วัฒนสุวกุล รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
3 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ หอมมะลิ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
4 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
5 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ช. จิรภัทร วัฒนสุวกุล รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
6 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ญ. ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
7 29/10/2020 171.96.88.100 ด.ญ. ศศินันท์ สุวรรณลอยล่อง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 171.96.88.100 กัญญารัตน์ มีศรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง