การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. กัญญ์ณัชชา กำแพง 03-01-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย 01-06-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 36-39 Kg. 500
2 ด.ญ. พรนภา นาทา 16-01-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 46-50 Kg. 500
3 ด.ช. กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ 05-10-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 47-51 Kg. 600
4 ด.ช. พีระวิชญ์ ศรีสุวรรณ์ 28-10-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
5 ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ 21-12-2548 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 500
6 ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ 21-12-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 500
7 นาย ศิวกร พานพระศรี 04-09-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
8 นาย ณัฐนนท์ วินทะไชย 04-06-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
9 นาย โภคิน อ้นพันธุ์ 06-05-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 55-59 Kg. 600
10 น.ส. นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์ 24-03-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 46-49 Kg. 600
11 น.ส. อาทิมา ยันต์มโนมัย 20-08-2547 15-17 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 600
12 ด.ช. ปวิช ดำรงพานิช 14-03-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 24-27 Kg. 500
13 ด.ช. คุณากร กันจันทร์ 24-12-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34+ Kg. 500
14 ด.ญ. สราวลี ตันเทียว 27-06-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 24-27 Kg. 500
15 ด.ญ. ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ 28-06-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 27-30 Kg. 500
16 ด.ช. วรัทธ์ นิติสาโรจน์ 09-08-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
17 ด.ญ. วรัชยา นิติสาโรจน์ 25-01-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 37-41 Kg. 500
18 ด.ญ. วรัญญา นิติสาโรจน์ 25-01-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 9,700
ยอดรวม 10,200

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 14.207.149.111 ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง