การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. พิภพ รื่นสุคนธ์ 20-02-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
2 ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 63+ Kg. 600
3 ด.ญ. วรางคณา ศรีสุวรรณ 06-01-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
4 น.ส. ณัฐณิชา ชุตินธโร 27-02-2548 15-17 ปี Class A / Open หญิง 68+ Kg. 600
5 ด.ช. ธรบดินทร์ ปิยภูวดล 07-02-2559 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18+ Kg. 500
6 ด.ช. ธัชกร ลือชาศัพท์ 13-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
7 ด.ช. ณรากร สระทองมอญ 14-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
8 ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 22-09-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ช. พงษ์ศิริ รุ่งอรุณ 14-08-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
10 ด.ช. อธิป จำปาทอง 13-03-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
11 ด.ช. เศรษฐพงศ์ วัตนกุล 20-09-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
รวม 5,800
ยอดรวม 5,800

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 184.22.20.60 ด.ญ. วรางคณา ศรีสุวรรณ์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
2 28/10/2020 184.22.20.60 ด.ช. เศรษฐพงศ์ วัตนกุล รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
3 28/10/2020 184.22.20.60 ด.ช. อธิป จำปาทอง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง