การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ไพรัตน์ยิม

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐพัฒน์ แขกวัด 11-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 50+ Kg. 500
2 ด.ญ. ณิชาภัทร งามเพชรวิไล 15-02-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
3 ด.ญ. ภาศิกา มาบรรดิษ 17-08-2560 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -15 Kg. 500
4 ด.ช. สหเวสม์ ตู้จินดา 22-10-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
5 ด.ช. อี้เฉิน พาน 17-03-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
6 ด.ช. บัญญพนต์ ฮ้อจงเจริญ 04-04-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 500
7 ด.ช. ณัฐชนน แขกวัด 04-05-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
8 ด.ช. จิรวัฒน์ จินนินรัตน์ 08-12-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
9 ด.ญ. พิชชามญฑ์ สังกษัตริย์ 24-09-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 16-18 Kg. 500
10 ด.ญ. ภัทรวดี จูฑะพุทธิ 08-08-2558 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
11 ด.ช. พุฒิพงศ์ ฤทธิ์สมบูรณ์ 16-10-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
12 ด.ช. พันธกิจ ชมอินทร์ 23-02-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
13 ด.ช. พศุตม์ วิบูลยเสข 10-10-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
14 ด.ช. กรวิชญ์กริช วิชา 14-11-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
15 ด.ช. ชวนากร สุขประเสริฐ 16-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
16 ด.ช. ธันวา ทาอินทร์ 02-12-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
17 ด.ช. เทียนเล่อ เหว่น 05-12-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
18 ด.ญ. อี้หลิน พาน 11-08-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
19 ด.ญ. นรมน ฤทัยภิรักษ์ 05-12-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
20 ด.ญ. บุญยวีร์ ฮ้อจงเจริญ 08-11-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-30 Kg. 500
21 ด.ญ. วรนิษฐ์ ทวีพิริยะธรรม 20-02-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 34+ Kg. 500
22 ด.ช. ศุภวิชญ์ ธิปัญญา 19-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
23 ด.ช. พีรวุฒิ ไม้ชุน 16-09-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
24 ด.ช. ไท่ซาน โภคาพิริยานนท์ 15-10-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
25 ด.ช. ณิธินันท์ มหรัตนวิโรจน์ 29-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
26 ด.ญ. สุกฤตา ศรีไพรสณ 02-09-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 25-28 Kg. 500
27 ด.ญ. พิมพ์ณดา ทวีพิริยะธรรม 02-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 31-34 Kg. 500
รวม 13,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี 25-09-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
2 ด.ช. กันตภณ โชติสุภาพ 22-09-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 59-63 Kg. 500
3 ด.ช. ภัทรพล จิตเย็น 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
รวม 1,500
ยอดรวม 15,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 23/10/2020 125.27.177.98 ด.ญ. ชณิดาพร นิลโนรี รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง