การแข่งขันเทควันโด เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 11 “เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 31/10/2020 ~ 31/10/2020

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 29 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-964-2349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ยอแซฟพิจิตร


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553 11-12 ปี Class A / Open ชาย -30 Kg. 600
2 ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552 11-12 ปี Class A / Open ชาย 33-36 Kg. 600
3 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46-50 Kg. 600
4 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 39-43 Kg. 600
5 ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 43-47 Kg. 600
6 ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 19-11-2550 13-14 ปี Class A / Open หญิง 35-39 Kg. 600
7 ด.ญ. เพียงลดา สุุขฤกษ์ 11-09-2549 13-14 ปี Class A / Open หญิง 43-47 Kg. 600
8 นาย สิทธิศักดิ แก้วอ่อน 09-12-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
9 นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
รวม 5,400

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว ชาย 500
2 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า ชาย 500
3 ด.ช.ธชรัฐ บัวอุไร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 500
4 ด.ช.ธชรัฐ บัวอุไร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 500
5 ด.ช.วุฒิภัทร มั่นเกตุ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เหลือง ชาย 500
รวม 2,500
ยอดรวม 7,900

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/10/2020 223.24.188.174 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 27/10/2020 27.145.85.74 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
3 21/10/2020 171.100.236.111 ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
4 29/10/2020 223.24.188.174 นาย ธันวา ไฝ่ทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง