Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม The Sense Gym


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พิมพ์ชนก แอบพิมาย 30-05-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐพัชร์ จันทสิงห์ 21-05-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-37 Kg. 500
3 ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีจันทร์ 30-09-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ช. ธีรทร พาโคกทม 25-05-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 21-24 Kg. 500
5 ด.ช. ภูริณัฐฐิ์ ไชยทิพย์ 12-08-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 31-34 Kg. 500
6 ด.ช. อิทธิพัทธ์ อินทร์จันทร์ 23-03-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 500
รวม 3,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ช.ภูริณัฐฐิ์ ไชยทิพย์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว ชาย 500
2 ด.ช.ธีรทร พาโคกทม พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
3 ด.ญ.พิมพ์ชนก แอบพิมาย พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 500
4 ด.ช.ณัฐพัชร์ จันทสิงห์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว ชาย 500
5 ด.ช.พีรพัฒน์ ศรีจันทร์ พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง ชาย 500
รวม 2,500
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง