Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนวัฒน์ รัตนพรมพันธุ์ 20-06-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 65+ Kg. 600
2 ด.ช. ธัญฐรเทพ อุทยาน 14-11-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 33-37 Kg. 500
3 ด.ญ. สุทธาสินี สุนทรโรจน์ 19-01-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 51-55 Kg. 500
4 นาย เมฆินทร์ กุมพิโร 03-08-2548 15-17 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 51-55 Kg. 500
รวม 2,100
ยอดรวม 2,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 31/08/2020 180.183.250.26 ด.ช. ธัญฐรเทพ อุทยาน รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg.
2 31/08/2020 180.183.250.26 ด.ช. ธัญฐรเทพ อุทยาน รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg.
3 31/08/2020 180.183.250.26 ด.ช. ธัญฐรเทพ อุทยาน รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
4 31/08/2020 180.183.250.26 ด.ญ. สุทธาสินี สุนทรโรจน์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
5 31/08/2020 180.183.250.26 นาย เมฆินทร์ กุมพิโร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง