Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ปุณณพัฒน์ หาญณรงค์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล ชาย 500
2 นวนันท์ อินทร์งาม พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี น้ำตาล หญิง 500
3 นนท์ปวิธ อินทร์งาม พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี น้ำตาล ชาย 500
4 ภาณุเมศวร์ ปารย์ปริพัฒน์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า ชาย 500
5 มณฑาทิพย์ วัฒนโชติวงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
6 ชินกฤต วงศ์ตระกูลพิพัฒน์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า ชาย 500
7 สุพรรณษา คตจำปา พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า หญิง 500
8 ธนัท ผาจวง พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
9 ณัฐวัฒน์ โฉมไธสง พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 500
10 ปกรณ์เกียรติ มัครมย์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
11 ฐิติปัณฑ์ธร ทานุมา พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เหลือง ชาย 500
12 ธัญญ์ชยา ผาจวง พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 500
13 สิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 500
14 ญาน่า วัลยเพชร์ วอซาสกา พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง หญิง 500
15 วรินธร ชูชัยรัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง หญิง 500
16 ชมนภา บุตรกัณหา พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำ หญิง 500
17 พิรพัฒน์ โอภาชาติ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
18 พิชญา พันรูปท้าว พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำ ชาย 500
19 เลออน เบาไมสเตอร์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
20 สหรัตน์ แสงสุวรรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 500
21 ซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิง พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง หญิง 500
22 พิรพัฒน์ โอภาชาติ พุมเซ่เดี่ยว free style 11-14 ปี ดำแดง ชาย 500
23 ณพิชญา คำศรี พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เหลือง หญิง 500
24 วรภพ ขันละไว พุมเซ่เดี่ยว free style 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย 500
25 นวนันท์ อินทร์งาม
นนท์ปวิธ อินทร์งาม
พุมเซ่คู่ผสม 9-10 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 500
26 มณฑาทิพย์ วัฒนโชติวงษ์
ภาณุเมศวร์ ปารย์ปริพัฒน์
พุมเซ่คู่ผสม 11-12 ปี ฟ้า ชาย - หญิง 500
27 ณัชชา สุภาษิต
พิชญา พันรูปท้าว
พุมเซ่คู่ผสม 15-17 ปี ดำ ชาย - หญิง 500
28 ซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิง
สหรัตน์ แสงสุวรรณ์
พุมเซ่คู่ผสม 13-14 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 500
29 สิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์
ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ
พุมเซ่คู่ผสม 9-10 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 500
30 สหรัตน์ แสงสุวรรณ์
พิชญา พันรูปท้าว
เลออน เบาไมสเตอร์
พุมเซ่ทีม 3 คน 15-17 ปี ดำ ชาย 900
31 ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ
สิรินันต์ ภัทรไพฑูรย์
ซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิง
พิรพัฒน์ โอภาชาติ
ธัญญ์ชยา ผาจวง
พุมเซ่ทีม 5 คน free style 11-14 ปี ดำแดง ชาย - หญิง 900
รวม 16,300
ยอดรวม 16,300

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 21/08/2020 1.46.103.2 ซินา วาเนสสา เอกเกอร์คิง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 29/08/2020 1.47.39.38 วรภพ ขันละไว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ประชาชน สาย ดำ เพศ ชาย
3 29/08/2020 1.47.39.38 วรภพ ขันละไว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ free style 15 ปีขึ้นไป สาย ดำแดง เพศ ชาย
4 29/08/2020 1.47.39.38 ชลธิชา ถานะมั่น
วรภพ ขันละไว
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ประชาชน สาย ดำ เพศ ชาย - หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง