Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Tiger army


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พรวดี รัตน์รอดกิจ 16-01-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -30 Kg. 500
2 ด.ญ. ลักษมี พูลผล 02-05-2549 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 36-39 Kg. 500
3 ด.ช. จีวอน ยัง 04-04-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 61-65 Kg. 500
4 ด.ญ. ชุติมา พูลผล 02-05-2549 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 47-51 Kg. 500
5 น.ส. ฮีจิน ยัง 12-04-2546 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 59-63 Kg. 500
6 ด.ช. ธนบดี เอี่ยมวงศ์ 03-12-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
7 ด.ญ. ภิญญามาศ ซ่อนกลิ่น 20-01-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
8 ด.ช. วรกันต์ เอี่ยมวงศ์ 02-04-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 500
9 ด.ญ. ชนิดาภา วัฒนดำรงวงศ์ 04-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41+ Kg. 500
รวม 4,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เด็กหญิงภิญญามาศ ซ่อนกลิ่น พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เหลือง หญิง 500
2 เด็กหญิงสุภัสรีญา กิตติพร้อมพงษ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 500
รวม 1,000
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/08/2020 49.228.11.166 ด.ช. วงศธร สมจริง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 21/08/2020 171.101.100.115 ด.ญ. ชนิดาภา วัฒนดำรงวงศ์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
3 21/08/2020 27.55.69.80 ด.ญ. ภิญญามาศ ซ่อนกลิ่น รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
4 21/08/2020 49.228.49.155 ด.ญ. ชนิดภา วัฒนดำรงวงศ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
5 22/08/2020 124.122.16.10 ด.ญ. ชนิดาภา วัฒนดำรงวงศ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 27/08/2020 182.232.20.32 เด็กหญิงพรปวีณ์ พ่วงทรัพย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง