Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ARK GYM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ก๊ายั้น สุวรรณเลิศล้ำ 31-07-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
2 ด.ญ. ฤทัยชนก โชคบัณฑิต 22-10-2548 13-14 ปี Class A / Open หญิง 44-47 Kg. 600
3 น.ส. กนกวรรณ ทับสมบัติ 18-03-2545 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 44-46 Kg. 500
4 น.ส. อัฐศรา ชอยางคะบุตร 19-08-2543 15-17 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 44-46 Kg. 500
5 ด.ช. ณัฐพล สุวรรณเลิศล้ำ 18-09-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. ชิษณุพงศ์ มากรุง 29-03-2556 7-8 ปี Class A / Open ชาย 21-24 Kg. 500
7 ด.ช. ธีรวัฒน์ ศรีคุณฮาด 24-06-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
8 ด.ช. ก้ากิต สุวรรณเลิศล้ำ 21-05-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
9 ด.ช. สิทธิเดช บุญยอ 26-04-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 37-41 Kg. 500
10 ด.ช. ก้าโห่ สุวรรณเลิศล้ำ 29-03-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
รวม 5,100
ยอดรวม 5,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/08/2020 171.101.93.114 ด.ช. ก๊ายั้น ถิ่นน้ำโขง รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 19/08/2020 171.101.93.114 ด.ญ. ฤทัยชนก โชคบัณฑิต รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
3 19/08/2020 171.101.93.114 ด.ญ. ฤทัยชนก โชคบัณฑิต รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
4 19/08/2020 171.101.93.114 ด.ญ. ณัฐพล สุวรรณเลิศล้ำ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 28/08/2020 171.101.96.99 น.ส. อัฐศรา ชิยางคะบุตร รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.
6 28/08/2020 171.101.96.99 น.ส. กนกวรรณ ทับสมบัติ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -46 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง