Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Dion Ubon Taekwondo Gym


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ธนานันต์ ผลคำ 21-06-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 42-46 Kg. 500
2 นาย ปกรณ์ ละออเอี่ยม 08-11-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 48-51 Kg. 600
3 ด.ช. ภูภูมิ นนท์พละ 15-03-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
4 ด.ญ. ไปรยา จักรไชย 27-05-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
5 ด.ญ. ปุญญิสา ปิ่นเจริญ 15-11-2555 7-8 ปี Class A / Open หญิง 18-21 Kg. 500
6 ด.ช. พศิน โกมลพราหมณ์ 08-10-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
7 ด.ช. ธนิสร ผลคำ 26-04-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
8 ด.ช. วีรพงษ์ จันทร์ศรี 15-08-2554 9-10 ปี Class A / Open ชาย 28-31 Kg. 500
9 ด.ช. จารุเดช จันทร์ศรี 28-01-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 31-34 Kg. 500
10 ด.ช. ภัทรเม โชติช่วง 13-04-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 34-37 Kg. 500
11 ด.ช. ภาณุวัชร สาธรราช 16-03-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 5,600
ยอดรวม 5,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 22/08/2020 27.55.74.234 ด.ช. ภูภูมิ นนท์พละ รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
2 30/08/2020 159.192.219.200 ด.ญ. ปุญญิสา ปิ่นเจริญ รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
3 30/08/2020 159.192.219.200 ด.ช. ธนิสร ผลคำ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง