Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม NONG KI TAEKWONDO TEAM


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. พิชญภัค นนธิจันทร์ 18-09-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. พรพิพัฒน์ เตยโพธิ์ 11-03-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 36-39 Kg. 500
3 ด.ญ. ธนภรณ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ 08-01-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
4 ด.ญ. กชกร วงษ์หาเทศ 30-03-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 39-42 Kg. 500
5 ด.ญ. พันธุดา ศรีสวัสดิ์ 24-06-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 44-47 Kg. 500
6 ด.ช. จูเซฟเป้ วันชัย คัททาเนโอ 31-05-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
7 ด.ญ. ปภาวรินท์ โสรดสง 29-04-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
8 ด.ญ. แอริน นิโคลิน่า โจกันเซ่น 14-11-2556 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 18-21 Kg. 500
9 ด.ช. ตรีโชค เหลือมทองหลาง 16-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 500
10 ด.ช. พงศกร อยู่แก้ว 22-05-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
11 ด.ช. วีรภัทร ไชยรินทร์ 01-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-34 Kg. 500
12 ด.ช. ธนภัทร พวงทอง 04-10-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34+ Kg. 500
13 ด.ญ. มนรดา​ แจ้งใจบุญ​ 14-05-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
14 ด.ญ. แอดิช โทเวอร์ โจกันเซ่น 13-06-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 23-25 Kg. 500
15 ด.ญ. ภัทรศยา กรีพิมาย 17-12-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34-37 Kg. 500
16 ด.ช. ณัฐดนัย ศรีนอก 04-01-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
17 ด.ช. ชิษณุชา กกสันเทียะ 28-07-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
18 ด.ช. ภานุภัทร วงค์มามี 29-10-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
19 ด.ช. กรวิชญ์ สอนบาล 02-10-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
20 ด.ญ. กัญญาพัชร พานิชกุล 23-09-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 28-31 Kg. 500
รวม 10,000

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ญ.ธนภรณ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เหลือง หญิง 500
2 ด.ญ.ปณาลี กิ่งสีดา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 500
รวม 1,000
ยอดรวม 11,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 19/08/2020 223.205.223.179 ด.ญ. พิชญภัค นนธิจันทร์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 27/08/2020 223.205.222.84 ด.ญ. กชกร วงษ์หาเทศ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 25/08/2020 223.205.233.78 ด.ญ. ธนภรณ์ พันธุ์สัมฤทธิ์ รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 19/08/2020 223.205.223.179 ด.ญ. พันธุดา ศรีสวัสดิ์ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-47 Kg.
5 29/08/2020 223.205.235.116 ด.ญ. ภัทรศยา กรีพิมาย รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
6 19/08/2020 223.205.223.179 ด.ช. ชิษณุชา กกสันเทียะ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
7 30/08/2020 223.205.235.116 ด.ช. ธนภัทร พวงทอง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง