Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. ฐาปนี บุบผัน 09-08-2552 11-12 ปี Class A / Open หญิง -30 Kg. 600
2 ด.ช. ปวีณ แสงเขียว 09-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 30-33 Kg. 500
3 ด.ญ. ณัชชา ศรีปัญญา 09-09-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-33 Kg. 500
4 ด.ช. ปุญญพัฒน์ วรรณพันธ์ 09-09-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 57-61 Kg. 600
5 นาย ศุภณัฏฐ์ ภาคย์นิภารัตน์ 09-09-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 600
6 นาย อนุชิต สุนทรประทุม 11-08-2547 15-17 ปี Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 600
7 ด.ช. ทัตตพล บุบผัน 09-08-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
8 ด.ช. กิตติคุณ ฐานวงศ์ 09-09-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
9 ด.ช. ชัยวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย 09-09-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
10 ด.ช. ชนินทร์ อุ่นเรือน 09-09-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
11 ด.ช. ฮาริส มะฮ์มุ๊ด คาน 09-09-2554 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 5,900
ยอดรวม 5,900

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 31/08/2020 49.237.18.214 ด.ช. ชัยวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
2 31/08/2020 115.87.163.133 ด.ช. ชนินทร์ อุ่นเรือน รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง