Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม สุรินทร์ภักดี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. นฤคเนศ สีหยดยอ 08-05-2552 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -30 Kg. 500
2 ด.ช. คณิศร วงศ์ใหญ่ 28-03-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 41-45 Kg. 500
3 ด.ช. พรวิวัฒน์ เปลี่ยนสี 20-04-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 45-49 Kg. 500
4 ด.ญ. พิชญาภา สีหยดยอ 19-10-2550 13-14 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 33-37 Kg. 500
5 ด.ช. ธนบดี แสนศรี 16-02-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
6 ด.ช. ศักดินนท์ ชูจันทึก 15-03-2556 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27-30 Kg. 500
7 ด.ช. ธนภัทร บุญนิธิ 10-09-2554 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 34-37 Kg. 500
8 นาย พิสิษฐ์ ระเมียดดี 29-10-2545 OPEN Class A / Open ชาย 54-58 Kg. 600
รวม 4,100
ยอดรวม 4,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง