Buriram taekwondo championship

สถานที่แข่งขัน ตึก Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์
แข่งขันวันที่ 05/09/2020 ~ 05/09/2020

ชื่อผู้จัด : (คุณเจมส์) ปิดระบบรับสมัคร 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 094-529-9619 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ยอแซฟพิจิตร


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 46+ Kg. 600
2 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 33-37 Kg. 600
3 ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550 13-14 ปี Class A / Open ชาย 45-49 Kg. 600
4 นาย สิทธิศักดิ แก้วอ่อน 09-12-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 45-48 Kg. 600
5 นาย ธันวา ไฝ่ทอง 01-09-2546 15-17 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 600
6 นาย วิศวะ สุขทรัพย์ 14-12-2548 15-17 ปี Class A / Open ชาย 63-68 Kg. 600
7 ด.ช. เกื้อกูล ปูกี 14-05-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
รวม 4,100

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี เขียว ชาย 500
2 ธชรัฐ บัวอุไร พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี เขียว ชาย 500
3 ภาณุกฤษฏิ์ สายราม พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า ชาย 500
รวม 1,500
ยอดรวม 5,600

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 29/08/2020 223.24.191.10 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 27/08/2020 27.145.86.44 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 41-45 Kg.
3 27/08/2020 27.145.86.44 นาย วิศวะ สุขทรัพย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
4 29/08/2020 223.24.191.10 นาย สิทธิศักดิ แก้วอ่อน รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
5 28/08/2020 27.145.86.200 นาย วิศวะ สุขทรัพย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
6 29/08/2020 223.24.191.10 นาย วิศวะ สุขทรัพย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
7 31/08/2020 124.122.43.207 น.ส. อชิรญาวี แสงพระจันทร์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 57-62 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง