THE BEST POOMSAE CHAMPIONSHIP 2020

สถานที่แข่งขัน The Bright พระราม 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/08/2020 ~ 16/08/2020

ชื่อผู้จัด : อ.นน , โค้ชศรี ปิดระบบรับสมัคร 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 083-544-5543 , 097-283-2666 ประกาศ :

ทีม OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 เกล้ากัลยา กอบพุดซา พุมเซ่เดี่ยว 10-11 ปี น้ำตาล หญิง 500
2 ฉัตรศิริอร พรรณธนะ พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี เหลือง หญิง 500
3 ดรัลรัตน์ กางกรณ์ พุมเซ่เดี่ยว 10-11 ปี เหลือง หญิง 500
4 ปาณิสรา กาเผือก พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี เขียว หญิง 500
5 ปัณวิชญ์ จันทรมณี พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ดำแดง ชาย 500
6 ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ พุมเซ่เดี่ยว 10-11 ปี แดง ชาย 500
7 วรินทร ขาวปลอด พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี แดง ชาย 500
8 ธรรมกรณ์ กฤตเทวาพิทักษ์ พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี ฟ้า ชาย 500
9 ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์ พุมเซ่เดี่ยว 6-7 ปี ฟ้า ชาย 500
10 ชมษร วงษ์รัตน์ พุมเซ่เดี่ยว 6-7 ปี น้ำตาล หญิง 500
11 ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์
เกล้ากัลยา กอบพุดซา
พุมเซ่คู่ผสม 10-11 ปี น้ำตาล ชาย - หญิง 600
12 อดุลวิทย์ ถิ่นถลาง
สิรภพ ไชยชิต
ปัณณวิชญ์ จันทรมณี
พุมเซ่ทีม 3 คน 12-14 ปี ดำแดง ชาย 800
รวม 6,400
ยอดรวม 6,400

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง