The 3rd Burapha University Taekwondo Championship

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 07/03/2020 ~ 07/03/2020

ชื่อผู้จัด : ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ (อ.โจ) นางสาวฐิตินันท์ ชลวานิช ปิดระบบรับสมัคร 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-442-2554 , 083-619-4459 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม SRC ACADEMY (ศรีราชาเทควันโด)


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 น.ส. ศุพิชญา รุ่งสว่าง 01-01-2563 15-17 ปี Class A / Open หญิง -42 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง