The 3rd Burapha University Taekwondo Championship

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 07/03/2020 ~ 07/03/2020

ชื่อผู้จัด : ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ (อ.โจ) นางสาวฐิตินันท์ ชลวานิช ปิดระบบรับสมัคร 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-442-2554 , 083-619-4459 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Petchsiam Taekwondo

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จิตติพัฒน์ ธารีพืชน์ 01-01-2563 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 22-24 Kg. 0
รวม 0

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ภูษณิศา ธารีพืชน์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 0
2 ธนา เขียวลายเลิศ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ดำแดง ชาย 0
3 ปุญชญา อิทธิกำจร พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
4 พาขวัญ ครุเสนีย์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง หญิง 0
5 ปฎิมา คองพารา พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี ดำ หญิง 0
6 มนัสนันท์ ชมจันทร์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี เขียว หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง