The 3rd Burapha University Taekwondo Championship

สถานที่แข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
แข่งขันวันที่ 07/03/2020 ~ 07/03/2020

ชื่อผู้จัด : ดร.รังสฤษฏ์ จำเริญ (อ.โจ) นางสาวฐิตินันท์ ชลวานิช ปิดระบบรับสมัคร 6 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-442-2554 , 083-619-4459 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม The Asian Taekwondo


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 อธีนา อริยะชัยพาณิชย์ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว หญิง 0
2 ลินวา อารีรัตนตระกูล พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า ชาย 0
3 ชนัสมณฑน์ ยุวะเสวี พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี ฟ้า หญิง 0
4 สิร์ดาภัทร์ วิสาลเสสถ์ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ฟ้า หญิง 0
5 ภาคิน วงษ์ดีไทย พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง ชาย 0
6 ศิวะ เรนกายา จันทร์ดารา สาการัน พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี แดง ชาย 0
7 อนันตญา อริยะชัยพาณิชย์ พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ขาว หญิง 0
8 ธัญนันท์ เจียรสุวรรณภาส พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี แดง หญิง 0
9 ณธรรม วงษ์ดีไทย พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ดำแดง ชาย 0
10 สรนันท์ สอนไวสาตร์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
11 เปรมา ศุภภิรมย์ พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี แดง หญิง 0
12 นันท์นภัส เศรษฐกูลวิชัย พุมเซ่เดี่ยว 15-17 ปี เขียว หญิง 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 25/02/2020 49.229.240.0 ศิวะ เรนกายา จันทร์ดารา สาการัน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
2 25/02/2020 49.229.240.0 อจลญารุจี ศรีรชตธนบูลย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง