SAMPRAN CHAMPIONSHIP 2020

สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
จังหวัด นครปฐม
แข่งขันวันที่ 16/05/2020 ~ 16/05/2020

ชื่อผู้จัด : ครูเอ๋ ปิดระบบรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0871602531 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2563 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง